Italian Trulli
PHIẾU SÀNG LỌC DỊCH BỆNH COVID 19
(VÌ SỨC KHỎE BẢN THÂN VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG XÁC NHẬN, TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU :)
* Bắt buộc